Dostarczanie najlepszych parków słonecznych od koncepcji do budowy
Mercer Solar jest częścią Golden Peaks Capital Group ‒ jedną z odnoszących największe sukcesy organizacji zajmujących się zieloną energią na świecie i jest najszybciej rozwijającym niezależnym dostarczycielem energii słonecznej w Europie.
Zasięg parku
10-200 Hektary
Wydajność energetyczna
200 Megawaty
Łączymy unikalny zestaw wyspecjalizowanych zespołów wykorzystujących dziesięciolecia doświadczeń globalnego przemysłu energetycznego na każdym etapie projektu RES, od inicjacji do optymalizacji produkcji.
Henryk Baranowski
Prezes Zarządu, Mercer Solar

Obrotność i efektywność
w szybko postępującym sektorze

Tworzenie i prowadzenie wydajnych, nienaruszających równowagi ekologicznej, niezawodnych i rentownych parków energii słonecznej opiera się na głębokiej wiedzy i doświadczeniu. W naszej branży warunki handlowe i okoliczności środowiskowe wymagają precyzji, sprawności i szybkości, by móc korzystać z nadarzających się okazji i reagować na zmieniające się wymagania i czynniki rynkowe.

W Mercer Solar mamy niezbędną ekspertyzę, pozwalającą nam dostarczyć i zarządzać projektem wykorzystującym energię słoneczną tak, by był on całkowicie kompletny i gotowy do wdrożenia, bez względu na zmienne.

Nasze usługi

Opracowanie projektu

Zespół ekspertów Mercer Solar ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami z branży, lokalnymi samorządami, właścicielami gruntów i agencjami rządowymi ‒ zwłaszcza w Polsce i na Węgrzech. Jesteśmy biegli w prawnym zabezpieczaniu wszystkich wymogów dotyczących planowania i wymaganych zezwoleń, jak również wstępnych warunków technicznych tak, by zapewnić pomyślne wdrożenie każdego projektu związanego z energią słoneczną.

Nasza oferta w tworzeniu projektów obejmuje:

Analizę i ocenę lokalizacji
Zarządzanie i wsparcie procesu zatwierdzania
Optymalizację rozmieszczenia instalacji
Przygotowanie i opracowanie dokumentów do wniosków o pozwolenia
Przygotowanie, nadzór i realizacja aukcji
Strukturyzacja i wdrażanie indywidualnie dostosowanych modeli patrycypacyjnych
Prefinansowanie projektu i/lub finansowanie pośrednie
Strukturyzacja i wdrażanie marketingu energii elektrycznej
Analizę i ocenę
Procesu zatwierdzania
Rozmieszczenia instalacji
Wniosków o pozwolenia
Aukcji
Modeli patrycypacyjnych
Finansowanie
Marketingu
energii
elektrycznej

Pozyskiwanie projektów
i współpraca

Mercer Solar zoptymalizuje potencjał dochodowy twojego parku słonecznego. Niezależnie od tego, czy posiadasz prawa do projektu w dziedzinie energii słonecznej, które chciałbyś sprzedać, czy po prostu szukasz doświadczonego partnera do współpracy, jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.

Mercer Solar nabywa prawa do projektów w trakcie ich opracowywania i zapewnia przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, deweloperom, planistom i spółdzielniom energetycznym pomoc na wszystkich etapach procesu od koncepcji do maksymalnej optymalizacji.

Wartość dodana dla partnerów projektu i odbiorców energii

Mercer Solar nie tylko wytwarza czystą energię, tym samym aktywnie przyczyniając się do ochrony klimatu, ale nasza działalność zapewnia również wymierne korzyści i wartość dodaną dla odbiorców energii. Możemy to osiągnąć poprzez rozwój parków słonecznych zgodnie z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii, w szerszym kontekście.

Jesteśmy również partnerem dla klientów przemysłowych, dla których ważna jest długofalowa stabilizacja warunków prowadzenia działalności, zwłaszcza w zakresie stabilizacji kosztów energii elektrycznej. Poprzez nasze działania i współpracę w zakresie dostaw zielonej energii elektrycznej po stabilnej cenie, zapewniamy przewidywalne warunki dla rozwoju biznesu, jednocześnie wspierając naszych partnerów w dbałości o środowisko i ochronę klimatu.

Czytaj więcej

Wydzierżaw swoją ziemię lub zbiornik wodny

Możesz zapewnić dodatkowy dochód, przy minimalnym wkładzie, dzierżawiąc swoje otwarte przestrzenie pod fotowoltaikę z Mercer Solar. Niezależnie od tego, czy są to grunty rolne, ugory czy grunty wcześniej przeznaczone do użytku przemysłowego lub wojskowego, twoja wolna i niewykorzystywana ziemia lub zbiornik wodny może zostać wykorzystany do budowy parków energii słonecznej.

Mercer Solar oferuje kompleksowe rozwiązanie, od stworzenia i zarządzania umową najmu do planowania, instalacji i uruchomienia pełnego systemu solarnego oraz jego utrzymania.
Umowa leasingowa z Mercer Solar działa do 30 lat i zapewnia ci pewny dochód w postaci opłat za dzierżawę bez konieczności dokonywania jakichkolwiek inwestycji. Skontaktuj się z Mercer Solar, jeśli masz:
1
Do 200 ha gruntów ‒ minimum 10 hektarów ‒ i jesteś zainteresowany korzyściami z wynajmu
2
Nieruchomości wielkopowierzchniowe dla instalacji o mocy do 200 MW (ok. 200 hektarów)
3
Grunty o minimalnej powierzchni 20 hektarów przeznaczone dla projektów zgodnych z panującym na rynku trendami
Wynajęcie swojego gruntu firmie Mercer niesie ze sobą wiele korzyści, m.in:
1
Umowa ze stałą opłatą za dzierżawę
(przez okres do 30 lat)
2
Dodatkowy potencjalny dochód z tytułu utrzymania terenów zielonych na dzierżawionej ziemi
3
Współpraca w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy prądu oraz dostawy zielonej energii w zrównoważonej cenie

Kontakt

Mercer Solar sp. z o.o.
Taneczna 18
02-829 Warsaw
Poland

[email protected]